Polecenie wykonywania pracy zdalnej wraz z procedurami

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). Przyjmuje się, że zlecenie wykonywania pracy zdalnej wymaga formy pisemnej, ponieważ warunki świadczenia pracy w domu powinny zostać uzgodnione w porozumieniu stron stosunku pracy.

Poznaj najważniejsze zasady prawa pracy, naucz się rozwiązywać skomplikowane przypadki pracownicze i działaj skutecznie w swojej roli.

Sięgnij po encyklopedię praktycznej wiedzy kadrowo-płacowej:,,Prawo pracy. First minute”.

Unikatowy schemat: problem – pytanie – odpowiedź.

Najczęściej pojawiające się wątpliwości z zakresu prawa pracy.

100 % praktycznej wiedzy z życia codziennego.

Dla kogo?

  • dyrektorów, menadżerów i specjalistów HR,
  • dla tych, którzy lubią rozwiązywać problemy od ręki,
  • dla praktyków, którzy wiedzą, że teoria uczy, ale to praktyka pozwala zrozumieć.

Jakie korzyści?

  • Rozwiń swoje umiejętności
  • Zyskaj nowe metody działania
  • Z powodzeniem wdrażaj w życie przepisy prawa pracy.
  • Naucz się, jak efektywnie rozwiązywać problemy pracownicze.
  • Zyskaj nowe perspektywy do zarządzania pracownikami.