4 lipca 2018|

Jak liczyć okres wypowiedzenia

Jak liczyć okres wypowiedzenia

Mimo wielu publikacji na temat tego w jaki sposób określić okres wypowiedzenia, pytania wciąż wracają, dlatego zdecydowałam się na przygotowanie mini poradnika w tym zakresie.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, okres wypowiedzenia, czyli czas, który musi upłynąć, aby umowa o pracę rozwiązała się wynosi w zależności od rodzaju zawartej umowy: 3 dni, tydzień lub wielokrotność tygodnia albo miesiąc lub  wielokrotność miesiąca.

Oczywiście, istnieją również inne sposoby rozwiązania umowy o pracę, jednak w tym artykule skupiam się na wypowiedzeniu umowy o pracę jako jednym z trybów rozwiązania umowy o pracę, przewidzianych w przepisach Kodeksu pracy.

Ewentualna możliwość skrócenia lub wydłużenia okresu wypowiedzenia jest również tematem do rozważań w odrębnej publikacji.

Uwaga!

Zasady ustalania długości okresu wypowiedzenia jak i ustalenia momentu rozpoczęcia biegu okresu wypowiedzenia dotyczą zarówno pracodawców jak i pracowników.

Dla przypomnienia:

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

1)3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;

2)1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;

3)2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1)2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

2)1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

3)3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

3 DNIOWY OKRES WYPOWIEDZENIA

Bardzo rzadko można spotkać się z zawieraniem umowy na okres próbny krótszy niż 2 tygodnie, jednak jest to jak najbardziej możliwe. W przypadku zawarcia tak krótkiej umowy, nadal istnieje możliwość jej wypowiedzenia, zarówno przez pracodawcę jak i pracownika. Ustawodawca wyraźnie wskazuje, że okres wypowiedzenia w tym przypadku wynosi 3 dni robocze.

Dniami roboczymi są dni nie tylko od poniedziałku do piątku, ale również sobota. Oczywiście, najczęściej sobota jest dniem wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, jednak zgodnie z art. 151(9) Kodeksu pracy, dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. Tym samym dniami roboczymi są dni od poniedziałku do soboty.

Uwaga!

Dni robocze w kontekście ustalenia okresu wypowiedzenia nie oznaczają dni, które są dniami roboczymi pracownika zgodnie z jego harmonogramem czasu pracy.

Przykład:

Pracownik złożył do pracodawcy pismo wypowiadające umowę o pracę zawartą na okres dwóch tygodni. Pracownik wykonuje pracę jedynie w poniedziałki, wtorki i piątki, a oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy złożył we wtorek. Umowa o pracę rozwiąże się w piątek. Okres wypowiedzenia w tym przypadku biegnie od środy do piątku, czyli przez 3 dni robocze, a nie 3 dni, w którym pracownik ma wyznaczone dni pracy.

W przypadku złożenia wypowiedzenia wynoszącego 3 dni robocze, do dni wliczanych do czasu trwania tego wypowiedzenia, wliczamy dzień następujący po dniu złożenia oświadczenia woli wyłączając niedziele i święta.

Dzień złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu nie jest wliczany do okresu wypowiedzenia. Wprawdzie przepisy Kodeksu pracy nie wskazują w jaki sposób liczyć okres wypowiedzenia, ale na mocy art. 300 Kodeksu pracy, należy posiłkować się przepisami Kodeksu Cywilnego, które brzmią:

art. 111KC

Dzień, w którym nastąpiło złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu nie jest brany pod uwagę w przypadku liczenia okresu wypowiedzenia.

Przykład:

Otrzymane wypowiedzenie w piątek rozpocznie swój bieg w sobotę i zakończy we wtorek (pomijamy piątek jako dzień złożenia wypowiedzenia oraz niedzielę, czyli dzień wolny od pracy).

Przykład:

Otrzymane wypowiedzenie w środę, rozpoczyna swój bieg w czwartek i kończy w sobotę (pomijamy środę jako dzień złożenia wypowiedzenia)

Dzień upływu okresu wypowiedzenia jest jednocześnie ostatnim dniem zatrudnienia i to niezależnie od tego czy jest to dzień pracujący dla pracownika czy też nie.

 

3 DNIOWY OKRES WYPOWIEDZENIA
DZIEŃ ZŁOŻENIA WYPOWIEDZENIA BIEG WYPOWIEDZENIA
PONIEDZIAŁEK WTOREK-ŚRODA-CZWARTEK
WTOREK ŚRODA-CZWARTEK-PIĄTEK
ŚRODA CZWARTEK-PIĄTEK-SOBOTA
CZWARTEK PIĄTEK-SOBOTA-PONIEDZIAŁEK
PIĄTEK SOBOTA-PONIEDZIAŁEK-WTOREK
SOBOTA PONIEDZIAŁEK-WTOREK-ŚRODA
NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK-WTOREK-ŚRODA

 

TYGODNIOWY OKRES WYPOWIEDZENIA

Okres wypowiedzenia wyrażony w tygodniu lub tygodniach zawsze jest liczony od najbliższej niedzieli następującej po dniu złożenia wypowiedzenia i trwa zawsze do soboty. W tym przypadku również nie wliczamy dnia złożenia wypowiedzenia do okresu wypowiedzenia.

Przykład:

Pracodawca wypowiedział umowę o pracę zawartą na okres próbny wynoszący 3 miesiące. Okres wypowiedzenia trwa 2 tygodnie. Złożenie wypowiedzenia nastąpiło w dniu 20.06.2018, tj. w środę. Okres wypowiedzenia zaczyna biec od najbliższej niedzieli, tj. 24.06.2018 i zakończy swój bieg w sobotę, tj. 07.07.2018.

Uwaga!
Przepisy Kodeksu pracy nie wskazują, w którym dniu rozpoczyna bieg okres wypowiedzenia wyrażony w tygodniu lub tygodniach. Wskazuje jedynie, że okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień albo jego wielokrotność kończy się w sobotę. Jednak skoro okres wypowiedzenia kończy się w sobotę i trwa tydzień lub jego wielokrotność, czyli 7 lub 14 dni kalendarzowych, to oczywistym jest, że w praktyce okres wypowiedzenia rozpoczyna swój bieg w niedzielę.

W przypadku liczenia okresu wypowiedzenia trwającego tydzień lub jego wielokrotność, nie pomijamy niedziel czy też dni świątecznych. Podstawową zasadą w przypadku tygodniowego okresu wypowiedzenia jest to, że rozpoczyna swój bieg zawsze w niedzielę i zawsze kończy się w sobotę.

Należy zauważyć, że w przypadku zatrudnienia w podstawowym systemie czasu pracy, najczęściej spotykanym, czyli takim, który charakteryzuje się wykonywaniem pracy od poniedziałku do piątku, pracownik ma możliwość skutecznego złożenia wypowiedzenia najpóźniej w piątek. Mimo to, bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się w niedziele i trwa do soboty tydzień później lub dwa tygodnie później.

TYGODNIOWY OKRES WYPOWIEDZENIA NA PRZYKŁADZIE CZERWCA 2018
DZIEŃ ZŁOŻENIA WYPOWIEDZENIA BIEG WYPOWIEDZENIA
PIĄTEK 01.06.2018 OD NIEDZIELI 03.06.2018 DO SOBOTY 09.06.2018
SOBOTA 02.06.2018 OD NIEDZIELI 03.06.2018 DO SOBOTY 09.06.2018
NIEDZIELA 03.06.2018 OD NIEDZIELI 10.06.2018 DO SOBOTY 16.06.2018
PONIEDZIAŁEK 04.06.2018 OD NIEDZIELI 10.06.2018 DO SOBOTY 16.06.2018
WTOREK 05.06.2018 OD NIEDZIELI 10.06.2018 DO SOBOTY 16.06.2018
ŚRODA 06.06.2018 OD NIEDZIELI 10.06.2018 DO SOBOTY 16.06.2018
CZWARTEK 07.06.2018 OD NIEDZIELI 10.06.2018 DO SOBOTY 16.06.2018
PIĄTEK 08.06.2018 OD NIEDZIELI 10.06.2018 DO SOBOTY 16.06.2018
SOBOTA 09.06.2018 OD NIEDZIELI 10.06.2018 DO SOBOTY 16.06.2018
NIEDZIELA 10.06.2018 OD NIEDZIELI 17.06.2018 DO SOBOTY 23.06.2018
PONIEDZIAŁEK 11.06.2018 OD NIEDZIELI 17.06.2018 DO SOBOTY 23.06.2018
WTOREK 12.06.2018 OD NIEDZIELI 17.06.2018 DO SOBOTY 23.06.2018
ŚRODA 13.06.2018 OD NIEDZIELI 17.06.2018 DO SOBOTY 23.06.2018
CZWARTEK 14.06.2018 OD NIEDZIELI 17.06.2018 DO SOBOTY 23.06.2018
PIĄTEK 15.06.2018 OD NIEDZIELI 17.06.2018 DO SOBOTY 23.06.2018
SOBOTA 16.06.2018 OD NIEDZIELI 17.06.2018 DO SOBOTY 23.06.2018
NIEDZIELA 17.06.2018 OD NIEDZIELI 24.06.2018 DO SOBOTY 30.06.2018
PONIEDZIAŁEK 18.06.2018 OD NIEDZIELI 24.06.2018 DO SOBOTY 30.06.2018
WTOREK 19.06.2018 OD NIEDZIELI 24.06.2018 DO SOBOTY 30.06.2018
ŚRODA 20.06.2018 OD NIEDZIELI 24.06.2018 DO SOBOTY 30.06.2018
CZWARTEK 21.06.2018 OD NIEDZIELI 24.06.2018 DO SOBOTY 30.06.2018
PIĄTEK 22.06.2018 OD NIEDZIELI 24.06.2018 DO SOBOTY 30.06.2018
SOBOTA 23.06.2018 OD NIEDZIELI 24.06.2018 DO SOBOTY 30.06.2018
NIEDZIELA 24.06.2018 OD NIEDZIELI 01.07.2018 DO SOBOTY 07.07.2018

Oczywiście w przypadku dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, bieg wypowiedzenia rozpoczyna się również w najbliższą niedzielę po złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu i kończy się w sobotę dwa tygodnie później.

Przykład:

Pracownik złożył wypowiedzenie w dniu 20.06.2018, tj. w środę. Obowiązuje go dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Bieg wypowiedzenia rozpocznie się w najbliższą niedzielę, tj. 24.06.2018 a zakończy w sobotę, dwa tygodnie później, tj. 07.07.2018.

MIESIĘCZNY OKRES WYPOWIEDZENIA

Okres wypowiedzenia wyrażony w miesiącu lub miesiącach zawsze liczony jest w pełnych miesiącach kalendarzowych i rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego i kończy z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego. Niezależnie od tego, w którym dniu danego miesiąca kalendarzowego zostanie złożone wypowiedzenie, to i tak bieg wypowiedzenia wyrażonego w miesiącu lub miesiącach biegnie od 1 dnia następnego, pełnego miesiąca kalendarzowego.

Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 1988 r. (I PRN 48/88): „Okres wypowiedzenia umowy o pracę, oznaczony w miesiącach, rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca, a nie z dniem złożonego przed rozpoczęciem tego okresu oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę”.

Przykład:
Pracownik złożył do pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę w dniu 20.06.2018, tj. w środę. Pracownika obowiązuje 3 miesięczny okres wypowiedzenia. Bieg wypowiedzenia rozpocznie się dopiero 01.07.2018, czyli z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego i zakończy swój bieg 30.09.2018,   czyli z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego po upływie oczywiście 3 pełnych miesięcy kalendarzowych.

3-MIESIĘCZNY OKRES WYPOWIEDZENIA NA PRZYKŁADZIE CZERWCA 2018
DZIEŃ ZŁOŻENIA WYPOWIEDZENIA BIEG WYPOWIEDZENIA
PIĄTEK 01.06.2018 LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ
SOBOTA 02.06.2018 LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ
NIEDZIELA 03.06.2018 LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ
PONIEDZIAŁEK 04.06.2018 LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ
WTOREK 05.06.2018 LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ
ŚRODA 06.06.2018 LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ
CZWARTEK 07.06.2018 LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ
PIĄTEK 08.06.2018 LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ
SOBOTA 09.06.2018 LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ
NIEDZIELA 10.06.2018 LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ
PONIEDZIAŁEK 11.06.2018 LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ
WTOREK 12.06.2018 LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ
ŚRODA 13.06.2018 LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ
CZWARTEK 14.06.2018 LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ
PIĄTEK 15.06.2018 LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ
SOBOTA 16.06.2018 LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ
NIEDZIELA 17.06.2018 LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ
PONIEDZIAŁEK 18.06.2018 LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ
WTOREK 19.06.2018 LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ
ŚRODA 20.06.2018 LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ
CZWARTEK 21.06.2018 LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ
PIĄTEK 22.06.2018 LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ
SOBOTA 23.06.2018 LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ
NIEDZIELA 24.06.2018 LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ
PONIEDZIAŁEK 25.06.2018 LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ
WTOREK 26.06.2018 LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ
ŚRODA 27.06.2018 LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ
CZWARTEK 28.06.2018 LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ
PIĄTEK 29.06.2018 LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ
SOBOTA 30.06.2018 LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ

Jak widać na przykładzie powyżej, niezależnie od dnia, w którym zostanie złożone wypowiedzenie umowy o pracę (w przypadku okresu wypowiedzenia wyrażonego w miesiącu lub miesiącach), bieg wypowiedzenia rozpoczyna się wraz z początkiem pełnego miesiąca kalendarzowego i obejmuje pełne miesiące kalendarzowe, następujące bezpośrednio po sobie. Liczba dni kalendarzowych w danym miesiącu kalendarzowym nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia.

Przykład:

Pracodawca wręczył pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę w dniu 01.07.2018. Pracownika obowiązuje 1-miesięczny okres wypowiedzenia. Bieg wypowiedzenia rozpocznie się dopiero 01.08.2018 i będzie trwał do 30.08.2018. Dniem rozwiązania umowy o pracę będzie ostatni dzień kalendarzowy sierpnia.

Jeżeli chcesz być bardziej świadomy lub świadoma swoich praw i obowiązków jako pracownik lub pracodawca, koniecznie zajrzyj do sklepu Kadry w pigułce. Znajdziesz w nim pozycje opisujące aktualnie obowiązujące zasady prawa pracy, ebook dotyczący wyłącznie urlopów oraz wiele przydatnych książek. Sprawdź sam!

Kategorie