14 grudnia 2022|

Konto na PUE ZUS

Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 

Od 1 stycznia 2023 r. płatnik składek ma również obowiązek przekazywania do ZUS adresu elektronicznego (mailowego).  Płatnik powinien przekazać adres mailowy na dokumencie zgłoszeniowym ZFA (blok VIII, pole 10) /ZPA (blok VI, pole 10) lub w korekcie. Adresy mailowe przekazane w innej formie zostaną zapisane przez ZUS z urzędu na koncie płatnika.

Obowiązek założenia konta na PUE ZUS wynika ze zmian w prawie (art. 1 pkt 15 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Płatnik składek ma ustawowy obowiązek utrzymywania konta na PUE ZUS. ZUS nie usuwa kont użytkowników na PUE ZUS. Możemy jednak zamknąć dostęp do takiego konta jeśli:

  • płatnik składek zmarł,
  • miało miejsce naruszenie ochrony danych osobowych,
  • wystąpiły w inne okoliczności, które są wymienione w regulaminie PUE ZUS.

Podstawa prawna:

  • art. 47b Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • zgodnie z art. 4 pkt 2 lit. a ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz art. 85 ust. 1 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracownika jest pracodawca. 

Posiadanie konta na zus pue ma ułatwić załatwianie spraw w ZUS online – w dowolnym miejscu i czasie. Do tej pory obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mieli płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób.

Po zmianach obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie.

Do 30 grudnia 2022 r. wszyscy płatnicy składek (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) powinni mieć konto na PUE ZUS. Płatnicy składek mają czas do 30 grudnia 2022 r. aby założyć takie konto osobiście lub upoważnić kogoś do dostępu do roli płatnika na PUE ZUS.

Jeżeli płatnik składek samodzielnie nie założył profilu na PUE ZUS, ale upoważnił (udzielił pełnomocnictwa) do swojej roli płatnika inną osobę (np. księgową lub pracownika biura rachunkowego), to znaczy, że płatnik ma już swój profil na PUE ZUS.

Osoba, która stanie się płatnikiem składek po 1 stycznia 2023 r., będzie musiała samodzielnie zarejestrować swoje konto na PUE lub kogoś do niego upoważnić, zgodnie z zasadami opisanymi w punktach 4, 5, 6 i 8. Jeśli tego nie zrobi, to ZUS założy profil na PUE ZUS zgodnie z przepisami.

Z dniem 14 czerwca 2012 r. zaczęła działać Platforma Usług Elektronicznych ZUS.  Zadaniem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) jest przede wszystkim usprawnienie obsługi klientów ZUS i ograniczenie konieczności osobistego stawiennictwa w jednostkach organizacyjnych ZUS. Przeznaczona jest  zarówno dla klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.

Jak założyć konto na PUE ZUS

Profil na PUE ZUS zakładany jest zawsze dla osoby fizycznej. Aby zarejestrować i potwierdzić profil, trzeba mieć skończone 13 lat.

Płatnik składek – osoba fizyczna może założyć profil dla siebie lub udzielić pełnomocnictwa innej osobie (np. księgowej lub pracownikowi biura rachunkowego). Przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność jako osoba fizyczna, system automatycznie przypisze rolę płatnika do konta PUE ZUS, gdy dane w zakładanym profilu będą takie same jak te, które były podane w zgłoszeniu płatnika składek (np. NIP, PESEL).

Płatnik składek – osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej musi działać przez ustawowych lub statutowych przedstawicieli, ewentualnie udzielić pełnomocnictwa osobie fizycznej, np. swojemu pracownikowi lub pracownikowi biura rachunkowego.

Dostęp do roli płatnika może mieć nieograniczona liczba osób. Warto jednak pamiętać, że w tej roli znajdują się dane płatnika składek oraz osób zgłoszonych przez niego do ubezpieczeń (jeśli dokonywał takich zgłoszeń), w tym informacje o zwolnieniach lekarskich czy podstawie wymiaru składek.

Aby założyć profil na PUE ZUS trzeba:

  1. wejść na stronę www.zus.pl i kliknąć przycisk [Zarejestruj w PUE] (na górze strony).
  2. wybrać, dla kogo zakładany jest profil – do wyboru jest rejestracja: [Dla Ciebie], [Dla przedsiębiorców] oraz [Dla firm]. Formularz rejestracyjny nieznacznie różni się w zależności od dokonanego wyboru. Po wybraniu rejestracji [Dla przedsiębiorców], poza danymi osobowymi, trzeba wpisać NIP.
  3. wybrać sposób rejestracji:
  1. Przy rejestracji za pomocą login.gov, kwalifikowanego podpisu elektronicznego i bankowości elektronicznej, część danych w formularzu rejestracji wypełnia się automatycznie. Metody te pozwalają również na potwierdzenie tożsamości, dlatego skorzystanie z nich nie wymaga wizyty w ZUS.
  2. Przy rejestracji za pomocą formularza rejestracji (przycisk [DO REJESTRACJI]), trzeba wypełnić wszystkie obowiązkowe pola. W ciągu 7 dni od rejestracji trzeba też potwierdzić swoją tożsamość w dowolnej placówce ZUS lub podczas e-wizyty. Na wizycie trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport.

Jak płatnik – osoba fizyczna jak i osoba prawna – mogą upoważnić inne osoby do swojego profilu płatnika na PUE ZUS. Aby upoważnić inną osobę do swojego profilu płatnika na PUE ZUS, trzeba dla niej złożyć pełnomocnictwo w ZUS. 

źródło: https://www.zus.pl/-/pue-zus-obowi%C4%85zek-za%C5%82o%C5%BCenia-profilu-dla-p%C5%82atnik%C3%B3w-sk%C5%82adek

Prawo pracy. First minute

Pobierz fragment książki i przekonaj się sam/a czy warto!

Kategorie