Zakładka do części A akt osobowych

Akta osobowe pracownika składają się z 4 części i obejmują w części A: