Zakładka do części C akt osobowych

W części C akt osobowych należy przechowywać oświadczenia lub dokumenty związane z rozwiązaniem albo wygaśnięciem stosunku pracy, w tym:

  • oświadczenia związane z rozwiązaniem umowy o pracę,
  • wnioski dotyczące wydania, sprostowania lub uzupełnienia świadectwa pracy,
  • dokumenty dotyczące niewypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (art. 171 § 3 Kodeksu pracy),
  • kopię wydanego świadectwa pracy,
  • potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym,
  • umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, jeżeli strony zawarły taką umowę (art. 1012 § 1 Kodeksu pracy),
  • skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie związane z okresowymi badaniami lekarskimi w związku z wykonywaniem pracy w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających (art. 229 § 5 pkt 2 Kodeksu pracy)

Test kadrowo-płacowy

Sprawdź swoją wiedzę z zakresu kadr i płac.
Jesteś osobą, która ubiega się o stanowisko kadrowej?
Przygotowujesz się do rozmowy kwalifikacyjnej w sprawie pracy?
Czeka Cię egzamin z prawa pracy?

Sprawdź co przygotowałam dla Ciebie:

https://kadrywpigulce.pl/do-pobrania/test-wiedzy-na-stanowisko-kadrowo-placowe/