Zobowiązanie pracownika do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego

Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672.

art. 168 Kodeksu pracy [Ostateczny termin udzielenia urlopu]

Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w określonym wymiarze i terminie określonym w przepisach Kodeksu pracy.

Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu i powinien wykorzystywać urlop wypoczynkowy zgodnie z przepisami prawa pracy.

Nieudzielanie pracownikowi niewykorzystanego urlopu w terminie przewidzianym w art. 168 Kodeksu pracy w większości przypadków (poza przypadkami losowymi, np. chorobą pracownika) stanowić będzie wykroczenie przeciwko prawom pracownika określone w art. 282 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, co może grozić nałożeniem na pracodawcę kary grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł.

Lubisz konkretne odpowiedzi na konkretne pytania?Ja lubię bardzo, dlatego stworzyłam eBook, w którym odpowiadam na najczęściej pojawiające się pytania z tematyki urlopów.  W treści eBooka odnajdziesz praktyczne odpowiedzi na pytania z życia wzięte z zakresu:

  • urlopu wypoczynkowego
  • urlopu bezpłatnego
  • urlopu szkoleniowego
  • urlopu „okolicznościowego”
  • urlopu macierzyńskiego
  • urlopu rodzicielskiego
  • urlopu wychowawczego
  • urlopu ojcowskiego
  • innych zwolnień od pracy

Ten eBook to Twój mini podręcznik z zakresu prawa pracy, który pomoże w błyskawiczny sposób odnaleźć odpowiedzi na pytania z zakresu urlopów pracowniczych 🙂