Zobowiązanie pracownika do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego

Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672.

art. 168 Kodeksu pracy [Ostateczny termin udzielenia urlopu]

Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w określonym wymiarze i terminie określonym w przepisach Kodeksu pracy.

Na pracodawcy ciąży obowiązek wywiązania się z obowiązku udzielenia pracownikowi urlopu zaległego w odpowiednim terminie.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2005 r. (I PK 124/05, Monitor Prawa Pracy z 2006 r. Nr 3, str. 119) wskazuje: „pracodawca może pracownika wysłać na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody.”

Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu i powinien wykorzystywać urlop wypoczynkowy zgodnie z przepisami prawa pracy.

Nieudzielanie pracownikowi niewykorzystanego urlopu w terminie przewidzianym w art. 168 Kodeksu pracy w większości przypadków (poza przypadkami losowymi, np. chorobą pracownika) stanowić będzie wykroczenie przeciwko prawom pracownika określone w art. 282 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, co może grozić nałożeniem na pracodawcę kary grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł.

Książka oraz eBook dla Twojego zespołu

Jeśli zarządzasz zespołami lub posiadasz osoby zatrudnione na stanowisku kadrowym, dobrze wiesz jak kluczowe jest pozostawanie na bieżąco z przepisami prawa pracy.

Przygotowałam niezwykle ciekawą i przydatną pozycję, która wspiera osoby zarządzające personelem: pracodawców, dyrektorów, kierowników, menedżerów oraz specjalistów HR/kadr praktyczną wiedzą z najtrudniejszych obszarów prawa pracy.

Zrób prezent swojemu zespołowi i zakup dla nich eBook lub książkę Prawo pracy. First minute, która jest encyklopedią praktycznej wiedzy z zakresu prawa pracy:

https://sklep.kadrywpigulce.pl/