Porozumienie zmieniające

Pracodawca, który chce zmienić treść stosunku pracy łączącego go z pracownikiem, w tym stanowisko pracy może zaproponować pracownikowi wprowadzenie zmian, np. treści umowy o pracę w drodze porozumienia zmieniającego. Porozumienie takie, prowadzić może do modyfikacji uzgodnień między stronami, zgodnie z ich wolą.

W drodze porozumienia zmieniającego można wprowadzić zarówno zmiany korzystne, jak i niekorzystne dla pracownika. Konieczna jest w tym przypadku zgoda obu stron zawartego stosunku pracy. Brak zgody pracownika na kontynuowanie pracy na zmienionych warunkach, zaproponowanych w drodze porozumienia, nie powoduje przekształcenia warunków umowy o pracę.