Świadectwo pracy od 07 września 2019

Od 7 września 2019 r. obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu pracy. Ustawodawca wydłużył z 7 do 14 dni termin na złożenie wniosku w sprawie żądania sprostowania świadectwa pracy. Informacja ta znajduje się w “pouczeniu”, w treści świadectwa pracy oraz termin na złożenie wniosku w sprawie sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy. W związku z powyższym należy dokonać aktualizacji dokumentu.

Aktualny, zgodny z przepisami wzór świadectwa pracy możesz pobrać klikając na odnośnik powyżej.