Przekształcenie umowy terminowej w umowę na czas nieokreślony

Umowa o pracę zawarta na czas określony jednak ponad limity:

  • 3 umów na czas określony
  • łącznego trwania umów maksymalnie 33 miesiące

zostaje przekształcona z mocy prawa w umowę na czas nieokreślony (poza pewnymi wyjątkami wskazanymi w ustawie Kodeks pracy).

Przepisy prawa pracy nie obligują pracodawcy do przygotowania stosownego pisma w tym zakresie jednak warto to uczynić ze względów porządkowych.