Wzór wniosku pracownika o oddanie czasu wolnego za nadgodziny

W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.

Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika, (w proporcji 1:1, tj. za jedną godzinę pracy nadliczbowej jedna godzina czasu wolnego).

W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych,(w proporcji 1:1,5, tj. za jedną godzinę pracy nadliczbowej – półtorej godziny czasu wolnego) jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

Przykład:

Pracodawca zobowiązał pracownika do odebrania czasu wolnego w zamian za przepracowane 4 godziny nadliczbowe. Pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy w liczbie 6 godzin.

W przypadkach, w których pracodawca oddał pracownikowi czas wolny w zamian za przepracowane nadgodziny, pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.

eBook czas pracy

eBook stanowi gotową odpowiedź dla osób mających praktyczne pytania i wątpliwości związane z czasem pracy. Publikacja jest kierowana przede wszystkim do:

 • właścicieli firm zatrudniających choćby jednego pracownika
 • menedżerów
 • kierowników
 • dyrektorów, w tym dyrektorów HR
 • przełożonych
 • pracowników działu HR
 • pracowników

Jakie pytania znajdziesz w ebook-u?

W publikacji, która już wkrótce na pewno pojawi się w Twojej dłoni, znajdziesz odpowiedzi na skomplikowane pytania z zakresu m.in. godzin nadliczbowych, systemów czasu pracy, podróży służbowych.

 • czy pracownikowi należy udzielić 11 godzin odpoczynku przed i po podróży służbowej?
 • czy rozkład czasu pracy przewidujący przepracowanie 39 godzin średniotygodniowo jest zgodny z przepisami?
 • pracuję więcej aniżeli wynika to z mojego grafiku/ harmonogramu, czy coś mi się należy od pracodawcy z tego tytułu?
 • czy można zatrudnić pracownika np. trzy razy w tygodniu, dwa dni po 10 godzin dziennie i jeden dzień 6 godzin w systemie równoważnego czasu pracy, mimo że pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy?
 • w jaki sposób ustalić liczbę godzin do przepracowania? Czym się różni wymiar etatu od normy czasu pracy?
 • codziennie muszę przebrać się w odzież roboczą przed przystąpieniem do pracy. Czy czas na przebranie jest wliczany do czasu pracy?

eBook „Czas pracy” zawiera odpowiedzi na nurtujące Cię pytania z tematyki czasu pracy. Warto go mieć.