Kurs online „Dokumentacja pracownicza 2021”

Kurs online „Dokumentacja pracownicza 2021”

Kurs Dokumentacja pracownicza 2020 omawia szczegółowo wszystkie zmiany związane z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji pracowniczej.

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych, podstawowych zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, jak również zwrócenie wagi na jej prawidłowe przechowywanie. W trakcie szkolenia omówione zostają znowelizowane przepisy Kodeksu pracy oraz wynikające z nich obowiązku ciążące po stronie pracodawcy.

Kurs stanowi kompendium wiedzy na temat zasad prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę niezbędną w celu prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej zgodnie z przepisami, jednocześnie będąc przygotowywanym na ewentualną kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy.

W trakcie kursu omówione zostają nowe obowiązki ciążące po stronie pracodawcy, a także znowelizowane przepisy Kodeksu pracy. Uczestnik kursu jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej.