Kurs online „Dokumentacja pracownicza 2022”

Kurs online „Dokumentacja pracownicza 2022”

Kurs Dokumentacja pracownicza 2022 omawia szczegółowo wszystkie zmiany związane z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji pracowniczej.

Cel kursu online

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych, podstawowych zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, jak również zwrócenie wagi na jej prawidłowe przechowywanie. W trakcie szkolenia omówione zostają znowelizowane przepisy Kodeksu pracy oraz wynikające z nich obowiązku ciążące po stronie pracodawcy.

Dlaczego ten kurs?

Kurs stanowi kompendium wiedzy na temat zasad prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę niezbędną w celu prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej zgodnie z przepisami, jednocześnie będąc przygotowywanym na ewentualną kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy.

W trakcie kursu omówione zostają nowe obowiązki ciążące po stronie pracodawcy, a także znowelizowane przepisy Kodeksu pracy. Uczestnik kursu jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Ramowy program kursu

  • Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych pracownika jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Zarówno pracodawcy prowadzący dokumentację związaną ze stosunkiem pracy, jak również osoby przez nich upoważnione, czyli osoby pracujące na stanowiskach kadrowych/personalnych są zobowiązani do jej prowadzenia zgodnie z przepisami prawa pracy
  • Dlaczego dokumentacja pracownicza jest tak ważna. Z kursu dowiesz się, m.in. o znowelizowanych przepisach obowiązujących od 01.01.2019 r. w kontekście prowadzenia dokumentacji pracowniczej, a także dowiesz się z jakiego powodu prowadzenie dokumentacji pracowniczej jest tak szalenie istotne
  • Nauczysz się jakie dokumenty powinny znaleźć się w aktach osobowych. Podczas kursu omówimy szczegółowo zawartość poszczególnych części akt osobowych oraz zasady przygotowywania i przetwarzaniach tej dokumentacji.
  • Zasady przechowywania dokumentacji. Podczas kursu odpowiemy na pytania co oznaczają odpowiednie warunki zabezpieczające dokumentację pracowniczą prowadzoną i przechowywaną w postaci papierowej przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych,
  • Zasady kompletowania danych osobowych. Podczas kursu dowiesz się jakich danych osobowych i dokumentów może żądać pracodawca od kandydata do pracy, a jakich od pracownika
  • Przygotowywanie dokumentacji. Podczas kursu dowiesz się na co zwrócić uwagę w przypadku tworzenia następującej dokumentacji: umowy o pracę, informacji o warunkach zatrudnienia, umowy o zakazie konkurencji, świadectwa pracy.
  • Szczegóły dotyczące profilaktycznych badań lekarskich. Dowiesz się jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z koniecznością przeprowadzenia badań profilaktycznych.
  • Rozwiązanie stosunku pracy. Podczas kursu omówimy sposoby rozwiązania stosunku pracy jakie przewiduje ustawa Kodeks pracy oraz szczegółowe zasady związane z przygotowywaniem i procesowaniem dokumentacji dotyczącej rozwiązania stosunku pracy.
  • W jako sposób poprawnie i kompletnie prowadzić ewidencję czasu pracy. Podczas kursu odpowiemy na pytania na i rozwiejemy wątpliwości w jaki sposób prowadzić dokumentację związaną z ewidencjonowaniem czasu pracy.

Jak przebiega kurs?

Kurs – wyzwanie trwa 31 dni.  Kurs przygotowany jest w innowacyjnej i bardzo skutecznej metodzie nauki 2-5-9-15, która pozwala na długoterminowe opanowanie wiedzy i umiejętności oraz wypracowanie postawy.

Każdego dnia, przez 31 dni, Uczestnicy otrzymują tzw. „zadanie na dziś” do samodzielnego rozwiązania.

W odstępach 2-5-9-15 dni dodatkowo uczstnicy otrzymują do rozwiązania QUIZ, który pozwala utrwalić wiedzę w najbardziej optymalnym momencie procesu szkoleniowego.

Spotykamy się również na sesji Q&A na żywo, podczas której Ekspert odpowiada na wszystkie nurtujące pytania.

Jakie materiały dydaktyczne?

Na platformie Akademii Mistrzostwa Kadrowo-płacowego Moniki Smulewicz, uczestnicy mają dostęp do kompletu nagrań wideo (z których korzystać mogą w dowolnym czasie), pakiet materiałów dydaktycznych i wzorów dokumentów niezbędnych w codziennej pracy, dostęp do materiałów jest przez minimum 12 miesięcy od ukończenia kursu.

Książka i zeszyt ćwiczeń są wysyłane pocztą po zaksięgowaniu wpłaty.

Czy otrzymam certyfikat?

Po zakończeniu szkolenia i zaliczeniu wszystkich Quizówna platformie szkoleniowej Akademii, uczestnicy otrzymują certyfikat.

Jaki długo będę miał/a dostęp do kursu?

Dostęp do kursu jest aktywny przez rok od jego zakończenia.

Zapisz się i dołącz do uczestników kursu online dostępnego w Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego Moniki Smulewicz

Kategorie