Test wiedzy – odpowiedzi

W zakładce do pobrania możesz pobrać test wiedzy kadrowo-płacowej.

W tym miejscu, znajdziesz plik z prawidłowymi odpowiedziami na pytania zadane w teście.

Uwaga!

Prawidłowe odpowiedzi zostały oznaczone czerwonym kolorem.

Niektóre pytania zawierają kilka poprawnych odpowiedzi.