Polecenie wykonywania pracy zdalnej wraz z procedurami