Szkolenie „Zatrudnianie i zwalnianie w pigułce”

Szkolenie „Zatrudnianie i zwalnianie w pigułce”

Cel szkolenia:

Szkolenie jest praktycznym omówieniem zasad zatrudniania i zwalniania pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. W trakcie szkolenia omówione zostają obowiązki pracownika oraz pracodawcy w związku z zatrudnieniem oraz ustaniem stosunku pracy.

 Ramowy program szkolenia:

  • Przed zatrudnieniem: rekrutacja i dane osobowe; wstępne badania lekarskie; przedwstępna umowa o pracę. Obowiązki osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  • Przebieg zatrudnienia: dokumenty związane z zatrudnieniem; umowa o pracę, informacja o warunkach zatrudnienia. 
  • Obowiązki leżące po stronie pracodawcy.
  • Dokumentacja pracownicza. Podstawowe zasady prowadzenia akt osobowych pracownika. Ochrona danych osobowych w kontekście RODO.
  • Zakończenie stosunku pracy.
  • Sposoby rozwiązania umowy o pracę.
  • Obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, świadectwo pracy.

Co zyskujesz?

Wiedza

Pracownik działu kadr/przedsiębiorca zdobywa wiedzę na temat całego procesu zatrudnienia i zwolnienia pracownika zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Umiejętności

Pracownik nauczy się rozumieć przepisy prawa pracy. Osoba biorąca udział w szkoleniu będzie potrafiła odnaleźć właściwe przepisy prawne i rozumieć ich treść. Osoba biorąca w szkoleniu nie będzie miała problemu z rozpoznaniem obowiązków leżących po stronie pracownika oraz pracodawcy w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników. Będzie orientowała się w dokumentacji pracowniczej, która jest podstawą nawiązania stosunku pracy.

Kompetencje społeczne

Pracownik lub przedsiębiorca będzie potrafił przeprowadzić proces zatrudniania oraz zwalniania pracownika zgodnie z przepisami prawa pracy.

Dla kogo szkolenie?

Szkolenie jest dedykowane wszystkim osobom, które zajmują się procesem zatrudniania i zwalniania pracowników.  Szkolenie jest przygotowane dla osób prowadzących własną działalność, ale również dla osób, chcących rozpocząć karierę w dziale kadr lub specjalistów z zakresu prawa pracy chcących ugruntować wiedzę w zakresie obowiązków pracownika oraz pracodawcy związanych z zatrudnieniem lub zwalnianiem pracowników.

Jakie materiały dydaktyczne?

Materiały szkoleniowe zawierające informacje pozyskane w trakcie szkolenia wraz z możliwością tworzenia samodzielnych notatek.

Harmonogram szkolenia

LpPrzedmiot/Temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba Godzin
1Przed zatrudnieniem: rekrutacja, dane osobowe, przedwstępna umowa o pracę oraz wstępne badania lekarskie. 8:009:301,5h
2Przebieg zatrudnienia: dokumenty związane z zatrudnieniem, omówienie umowy o pracę; informacji o warunkach zatrudnienia. Obowiązki leżące po stronie pracodawcy. 9:4511:151,5h
3Dokumentacja pracownicza: podstawowe zasady prowadzenia akt osobowych oraz pozostałej dokumentacji pracowniczej. 11:3013:001,5h
4Zakończenie stosunku pracy: omówienie sposobów zakończenia stosunku pracy; omówienie świadectwa pracy; obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę. 13:3016:002,5h
 5 Dodatkowy moduł zgodnie z zapotrzebowaniem    
Termin do uzgodnienia. Szkolenie online lub offline.

W jaki sposób umówić termin szkolenia?

Skontaktuj się ze mną poprzez email: kadrywpigulce@gmail.com. W temacie wiadomości wpisz: szkolenie. Odezwę się do Ciebie szybciej niż myślisz.

Kategorie