Szkolenie „Urlopy w pigułce 2021”

Szkolenie „Urlopy w pigułce 2021”

Cel szkolenia

W trakcie szkolenia omówione zostają wszystkie rodzaje urlopów przewidzianych w przepisach Kodeksu pracy. Uczestnik szkolenia poznaje również przysługujące mu zwolnienia od pracy przewidziane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. 

Ramowy program szkolenia

  • Urlop wypoczynkowy: zasady udzielania urlopu wypoczynkowego; prawo do pierwszego urlopu; urlop proporcjonalny; inne rodzaje urlopu wypoczynkowego; odwołanie z urlopu wypoczynkowego
  • Urlop bezpłatny: zasady udzielania urlopu; odwołanie z urlopu; wpływ urlopu bezpłatnego na urlop wypoczynkowy 
  • Urlop okolicznościowy: zasady udzielania urlopu okolicznościowego; okoliczności uzasadniające zwolnienie od pracy
  • Urlop szkoleniowy: podnoszenie kwalifikacji zawodowych; wymiar urlopu szkoleniowego; umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych
  • Urlopy związane z macierzyństwem: urlop macierzyński; urlop rodzicielski; urlop adopcyjny; urlop ojcowski; urlop wychowawczy
  • Zwolnienia od pracy

Co zyskujesz?

Wiedza

Uczestnik szkolenia poznaje wszystkie rodzaje przysługujących pracownikowi urlopów oraz innych zwolnień od pracy. Szkolenie w sposób szczegółowy omawia zasady udzielania i zasady korzystania z urlopów pracowniczych i innych zwolnień od pracy. 

Umiejętności

Osoba uczestnicząca w szkoleniu poznaje wszystkie najważniejsze, praktyczne kwestie dotyczące korzystania z przysługujących mu uprawnień dotyczących urlopów, zarówno z punktu widzenia pracownika jak i pracodawcy. Osoba biorąca udział w szkoleniu doskonale poznaje wszystkie rodzaje urlopów i innych zwolnień od pracy.

Kompetencje społeczne

Poprzez zdobytą wiedzę: efektywność radzenia sobie w sytuacjach ekspozycji społecznej oraz efektywność radzenia sobie w sytuacjach wymagających asertywności; mówienie w sposób rzeczowy.

Dla kogo szkolenia?

Przedsiębiorcy zatrudniający choćby jednego pracownika. Osoby zajmujące się sprawami personalnymi pracowników, zatrudnione na stanowisku kadrowym/personalnym/płacowym/administracyjnym. Osoby chcące rozpocząć karierę zawodową na stanowisku kadrowym/personalnym/płacowym/administracyjnym.  Pracownicy chcący poszerzyć swoją wiedzę na temat przysługujących im uprawnień. 

Jakie materiały dydaktyczne?

Materiały szkoleniowe zawierające informacje pozyskane w trakcie szkolenia wraz z możliwości tworzenia samodzielnych notatek.

Harmonogram szkolenia

LpPrzedmiot/Temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba Godzin
1Urlop wypoczynkowy + ćwiczenia 8:009:301,5h
2Urlop bezpłatny, Urlop okolicznościowy, urlop szkoleniowy,  9:4511:151,5h
3Urlopy związane z macierzyństwem: urlop macierzyński, urlop rodzicielskie 11:3013:001,5h
4Urlopy związane z macierzyństwem: urlop ojcowski, urlop wychowawczy oraz inne zwolnienia od pracy  13:3016:002,5h
Kategorie