Szkolenie „Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w pigułce”

Szkolenie „Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w pigułce”

Jaki cel szkolenia?

Szkolenie omawia szczegółowo wszystkie zmiany związane z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji pracowniczej. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych pracownika jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Zarówno pracodawcy prowadzący dokumentację związaną ze stosunkiem pracy, jak również osoby przez nich upoważnione, czyli osoby pracujące na stanowiskach kadrowych/personalnych są zobowiązani do jej prowadzenia zgodnie z przepisami prawa pracy. Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych, podstawowych zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, jak również zwrócenie wagi na jej prawidłowe przechowywanie. W trakcie szkolenia omówione zostają znowelizowane przepisy Kodeksu pracy oraz wynikające z nich obowiązku ciążące po stronie pracodawcy.

Ramowy program szkolenia

  • Podstawa prawna prowadzenia dokumentacji pracowniczej: celem lekcji jest wskazanie na konkretne źródła prawa, które zobowiązują pracodawców do prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Uczestnik szkolenia zostaje zapoznany z ryzykiem jakie niesie za sobą nieprowadzenie dokumentacji pracowniczej lub prowadzenie jej niezgodnie z przepisami. Elementy dokumentacji pracowniczej.
  • Przechowywanie dokumentacji pracowniczej: celem lekcji jest omówienie znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy skracających okres przechowywania dokumentacji pracowniczej do 10 lat. W tej lekcji omówione zostają prawidłowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej. 
  • Akta osobowe: celem lekcji jest omówienie poszczególnych części akt osobowych pracownika i dokumentów znajdujących się w poszczególnych częściach akt osobowych. W trakcie szkolenia omówione zostają podstawowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej.  Podział akt osobowych na 4 części. Podczęści akt osobowych. Opisanie akt osobowych. Ponowne założenie akt osobowych. Wykaz dokumentów. Zniszczenie akt osobowych.
  • Dokumentacja pracownicza, czyli ewidencja czasu pracy, dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego, karta (lista wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą oraz wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych, karta ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także dokumenty związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację.
  • Dokumentacja pracownicza w postaci elektronicznej:celem lekcji jest omówienie wymagań dotyczących prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej. Warunki właściwego zabezpieczenia dokumentacji w postaci elektronicznej. Przenoszenie dokumentacji pracowniczej między systemami teleinformatycznymi.
  • Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej: celem lekcji jest omówienie nowych przepisów prawa pracy, obowiązujących od 01 stycznia 2019 zobowiązujących pracodawców do wydania pracownikowi kopii dokumentacji pracowniczej.
  • Odbiór całości dokumentacji pracowniczej: celem lekcji jest wskazanie na dwa przypadki, których wystąpienie obliguje pracodawców do wydania pracownikom całości dokumentacji pracowniczej. Procedura wydania dokumentacji pracowniczej. Wydawanie dokumentacji pracowniczej prowadzonej w postaci elektronicznej.

Co zyskujesz?

Szkolenie stanowi kompendium wiedzy na temat zasad prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę niezbędną w celu prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej zgodnie z przepisami, jednocześnie będąc przygotowywanym na ewentualną kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy. W trakcie szkolenia omówione zostają nowe obowiązki ciążące po stronie pracodawcy, a także znowelizowane przepisy Kodeksu pracy. Uczestnik kursu jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Dla kogo?

Przedsiębiorcy zatrudniający choćby jednego pracownika. Osoby zajmujące się sprawami personalnymi pracowników, zatrudnione na stanowisku kadrowym/personalnym. Osoby chcące rozpocząć karierę zawodową na stanowisku kadrowym/personalnym. Uczestnicy kursu poznają wszystkie najważniejsze aspekty prowadzenia dokumentacji pracowniczej. 

Jakie materiały dydaktyczne?

Materiały szkoleniowe zawierające informacje pozyskane w trakcie szkolenia wraz z możliwością tworzenia samodzielnych notatek.

Harmonogram szkolenia

Szkolenie trwa ok 5 godzin, możliwość wydłużenia do 8 h i omówienia najważniejszych dokumentów kadrowych.

W jaki sposób umówić termin szkolenia?

Skontaktuj się ze mną poprzez email: kadrywpigulce@gmail.com. W temacie wiadomości wpisz: szkolenie. Odezwę się do Ciebie szybciej niż myślisz.

Kategorie