Szkolenie: „Prawa i obowiązki pracownika 2021”

Szkolenie: „Prawa i obowiązki pracownika 2021”

Cel szkolenia

Szkolenie jest praktycznym przedstawieniem praw i obowiązków dotyczących pracownika w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Szkolenie ma na celu przełożenie zawiłych i niezrozumiałych przepisów prawa pracy na język przystępny dla odbiorcy. Pracownik lub przyszły pracownik ma posiąść wiedzę na temat uprawnień przysługujących mu na mocy przepisów Kodeksu pracy. Pracownik pozna również obowiązki, które ciążą na nim po zawarciu stosunku pracy. Szkolenie jest kompleksowym zestawieniem praw i obowiązków, które każdy pracownik powinien znać, niezależnie od wieku, rodzaju wykonywanej pracy czy wymiaru etatu.

Ramowy program szkolenia

  1. Przed zatrudnieniem: rekrutacja i dane osobowe; wstępne badania lekarskie; przedwstępna umowa o pracę
  2. Przebieg zatrudnienia: dokumenty związane z zatrudnieniem; umowa o pracę, nagrody i kary, zmiana warunków umowy o pracę, ewidencja czasu pracy, urlopy wypoczynkowe, obowiązki pracownika, uprawnienia rodzicielskie
  3. Zakończenie stosunku pracy: sposoby rozwiązania umowy o pracę, obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, świadectwo pracy

Co zyskujesz?

Wiedz

Pracownik zdobywa wiedzę na temat przysługujących mu praw przewidzianych w przepisach prawa pracy. 

Umiejętności

Pracownik nauczy się rozumieć przepisy prawa pracy. Osoba biorąca udział w szkoleniu będzie potrafiła odnaleźć właściwe przepisy prawne i rozumieć ich treść. Osoba biorąca w szkoleniu nie będzie miała problemu z rozpoznaniem przysługujących mu uprawnień. Pracownik zrozumie jakie obowiązku ciążą na nim jako na pracowniku. Osoba zatrudniania będzie orientowała się w dokumentacji pracowniczej, która jest podstawą nawiązania stosunku pracy.

Kompetencje społeczne

Pracownik lub przyszły pracownik nabierze pewności siebie w zakresie zatrudnienia pracowniczego. Dzięki znajomości prawa z łatwością sprecyzuje swoje oczekiwania i będzie znał obowiązki ciążące na nim jako pracowniku.

Dla kogo szkolenie?

Szkolenie jest dedykowane wszystkim osobom, które pozostają w stosunku pracy lub które dopiero będą podejmowały pierwsze zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Szkolenie jest przygotowane dla osób w każdym wieku, niezależnie od stażu pracy, rodzaju wykonywanej pracy lub wymiaru etatu.

Jakie materiały dydaktyczne?

Materiały szkoleniowe zawierające informacje pozyskane w trakcie szkolenia wraz z możliwością tworzenia samodzielnych notatek.

Harmonogram szkolenia

LpPrzedmiot/Temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba Godzin
1Przed zatrudnieniem: rekrutacja, dane osobowe, przedwstępna umowa o pracę oraz wstępne badania lekarskie 8:009:301,5h
2Przebieg zatrudnienia: dokumenty związane z zatrudnieniem, omówienie umowy o pracę; nagrody i kary pracownicze 9:4511:151,5h
3Przebieg zatrudnienia: urlopy wypoczynkowe, urlopy związane z rodzicielstwem, obowiązki pracownika + ćwiczenia 11:3013:001,5h
4Zakończenie stosunku pracy: omówienie sposobów zakończenia stosunku pracy; omówienie świadectwa pracy; obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę 13:3016:002,5h
 5 Dodatkowy moduł zgodnie z zapotrzebowaniem    
Termin do uzgodnienia. Szkolenie online lub offline.

W jaki sposób umówić termin szkolenia?

Skontaktuj się ze mną poprzez email: kadrywpigulce@gmail.com. W temacie wiadomości wpisz: szkolenie. Odezwę się do Ciebie szybciej niż myślisz.

Kategorie