Szkolenie „Czas pracy w pigułce”

Szkolenie „Czas pracy w pigułce”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych oraz podstawowych zasad dotyczących czasu pracy, jak również zwrócenie wagi na poprawne rozliczanie czasu pracy. W trakcie szkolenia omówione zostają wszystkie zagadnienia związane z czasem pracy, w tym obowiązki dotyczące ewidencji czasu pracy ciążące po stronie pracodawcy.

 Ramowy program szkolenia

  • Czas pracy i podstawowe definicje związane z czasem pracy, czyli dobowa i tygodniowa norma czasu pracy pracownika, co wliczane jest do czasu pracy, praca w nocy
  • Czas pracy i podstawowe zagadnienia, w tym: pozostawanie pracownika w dyspozycji pracodawcy, okresy nieświadczenia pracy wliczane do czasu pracy, czy można wykonywać pracę przez 6 dni w tygodniu
  • Czas pracy i godziny nadliczbowe, czyli sposób ustalenia, czy wystąpiły godziny nadliczbowe i czy pracownikom należą się dodatki z tego tytułu, ograniczenia dotyczące polecenia pracy w godzinach nadliczbowych, zasady oddania czasu wolnego, nadgodziny osób zarządzających personelem
  • Systemy czasu pracy, czyli jaki system czasu pracy zastosować w zakładzie pracy, w jaki sposób zmienić system czasu pracy, w jaki sposób przyjąć optymalny system rozliczenia czasu pracy 
  • Podróż służbowa, czy podczas podróży służbowej występują nadgodziny, czy czas podróży służbowej jest wliczany do czasu pracy, w jaki sposób obliczyć czas pracy w podróży służbowej
  • Planowanie czasu pracy, czyli tworzenie harmonogramów czasu pracy, prawidłowe obliczanie czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, o czym pamiętać przy planowaniu czasu prac
  • Dyżury pracownicze, dyżury domowe, dyżury w ewidencji czasu pracy
  • Ewidencja czasu pracy, czyli obowiązki pracodawcy dotyczące prawidłowego prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników
  • Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy, kary za naruszenie przepisów o czasie pracy

Co zyskasz?

Pewność

Pracodawco, jeśli Ty lub Twój zespół kadrowy posiadacie niedostateczną wiedzę na temat regulacji prawnych i praktyki ich stosowania – zostanę Waszym wsparciem. Prawo pracy to obszar, w którym nie można pozwolić sobie na błędy.

Wiedza

Szkolenie stanowi kompendium wiedzy na temat czasu pracy i wszystkich zagadnień z nim związanych. Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę niezbędną w celu prawidłowego planowania i rozliczania czasu pracy zgodnie z przepisami, jednocześnie będąc przygotowywanym na ewentualną kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy. 

Umiejętności

Uczestnik kursu jest przygotowany do samodzielnego przygotowywania harmonogramów czasu pracy, prowadzenia ewidencji czasu pracy oraz rozliczania czasu pracy.

Kompetencje społeczne

W trakcie szkolenia omówione zostają wszystkie obowiązki pracodawcy związane z czasem pracy, których znajomość jest kluczowa aby nie obawiać się kontroli z PIP. Poprzez zdobytą wiedzę, osoba biorąca udział w szkoleniu zyskuje pewności siebie w tej trudnej tematyce czasu pracy. Rozumie tematykę czasu pracy i jest wstanie odpowiedzieć na pytania pracowników w tym zakresie. Pracodawca/menedżer po takim szkoleniu radzi sobie w sytuacjach wymagających kontaktu np. podczas kontroli PIP, wie o czym mówi i mówi o czasie pracy w sposób rzeczowy.

Dla kogo szkolenie?

Szkolenie kierowane jest do każdego, dla którego priorytetem jest zgłębienie tematyki czasu pracy, tj. dla przedsiębiorcy zatrudniającego choćby jednego pracownika; menedżera, dyrektora, kierownika, osób zajmujących się sprawami personalnymi pracowników, zatrudnionych na stanowisku kadrowym/personalnym, osób chcących rozpocząć karierę zawodową na stanowisku kadrowym/personalnym. Uczestnicy kursu poznają wszystkie najważniejsze aspekty związane z czasem pracy.

Jakie materiały dydaktyczne?

Materiały szkoleniowe zawierające informacje pozyskane w trakcie szkolenia wraz z możliwością tworzenia samodzielnych notatek. Miłą niespodzianką dla uczestników szkolenia jest książka „Prawo pracy. First minute.”, czyli encyklopedia praktycznej wiedzy z zakresu prawa pracy dla menedżera i nie tylko.

Harmonogram szkolenia

Szkolenie trwa ok 8 godzin, możliwość wydłużenia do dwóch dni oraz dodania dodatkowego modułu, w zależności od zapotrzebowania.

W jaki sposób umówić termin szkolenia?

Skontaktuj się ze mną poprzez email: kadrywpigulce@gmail.com. W temacie wiadomości wpisz: szkolenie. Odezwę się do Ciebie szybciej niż myślisz.