11 stycznia 2017|

Obwieszczenie dla pracowników do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego!

Jesteś pracodawcą zatrudniającym mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty?

Pamiętaj! Nie jesteś zobowiązany do tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (chyba, że na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniasz co najmniej 20 pracowników ale mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, Fundusz należy stworzyć na wniosek zakładowej organizacji związkowej), nie jest również obowiązkowe wypłacanie pracownikom świadczenia urlopowego.

Ważne aby poinformować pracowników o fakcie nie tworzenia Funduszu oraz niewypłacania świadczenia urlopowego w danym roku kalendarzowym do końca stycznia danego roku kalendarzowego.

Wzór obwieszczenia po kliknięciu w odnośnik powyżej 🙂

 

Kategorie